“Via via verwezen omdat je zo goed zou zijn met jongeren”

Anoniem

Dat bleek ook waar te zijn! Je hebt emotionele problemen van onze zoon beheersbaar gemaakt. Hierbij was EMDR een goede therapie. Ook het contact met mij als moeder was erg prettig. Ik voelde me snel vertrouwd. Je stelt je gelijkwaardig op, dat geeft rust en gevoel van veiligheid.